Body a oblasti

Uživatel může v knize jízd jednoduše vytvářet ohraničené geografické oblasti libovolného tvaru – vytvoří tak vlastně virtuální plot.
K těmto oblastem lze pak navázat upozornění a nechat se informovat pokud vámi sledované zařízení projde definovanou geografickou oblastí. To se hodí například pro sledování, zda vozidlo opustilo prostor společnosti, nebo zda dorazilo či projelo do vytyčené oblasti.

Geografické body, rovněž plně uživatelsky definovatelné, oproti tomu slouží k pojmenování libovolného bodu na mapě. Uživatelsky definované body jsou pak v knize jízd a v mapách vypisovány namísto strojově generované adresy.