Sledování závodních strojů

Systém umožňuje zobrazení real-time pohybu na mapových podkladech google maps, mapy.cz, openstreet maps a dalších. Pro závodní vozidla oceníte funkce upozornění na vjezdy/výjezdy z uživatelem definovaných oblastí, zabezpečení vozidla (v případě odcizení rychlé určení GPS polohy, odposlouchávání hovorů ve vozidle či aktivace imobilizéru).

Hlavní výhody

 • Zobrazení historie jízd na mapách za vybrané období.

 • Automatické zpracování přehledné knihy jízd každého zapojeného vozidla Vás osvobodí od nutnosti vedení papírové evidence, s možností výstupů pro další zpracování (export do jiných aplikací, tisk).

 • Zvýšené zabezpečení vozidla oceníte zejména v případě odcizení vozidla, kdy je možné na mapě velmi rychle určit jeho polohu a zaslat upozornění.

 • AutoGPS umožňuje zobrazení pohybu v reálném čase na mapě i pro více GPS jednotek. Odkaz na mapu, na které jsou sledované jednotky zobrazeny se dá zveřejnit. Toho se dá využít například pro on-line přenos závodů které pořádáte, a to ať už se jedná o závody automobilů, motocyklů, cyklistů či třeba běžců.

Přehled funkcí elektronické knihy jízd AutoGPS

 • Elektronická kniha jízd - historie pohybu vozidla
 • Zobrazení polohy vozidla v reálném čase (real-time sledování)
 • Velká škála upozornění (překročení rychlosti, úbytek paliva, upozornění vázaná k oblastem, události, ...)
 • Více než 100 reportů a tiskových sestav
 • Možnost zadání typu jízdy (soukromá / služební)
 • Identifikace řidiče pomocí dallas čipu
 • Žádosti o jízdu/rezervaci vozidla
 • Uživatelská definice geografických oblastí (se kterými lze dále pracovat v upozorněních)
 • Uživatelsky definované body na mapě (domov, práce, ...)
 • Zadávání stavu tachometru
 • Zadávání tankování
 • Výpočet spotřeby a nákladů
 • Možnost importu dat z tankovacích karet
 • Hlídání STK a servisních intervalů
 • Vedení výdajů a příjmů vozidla
 • Možnost zadávání závad na vozidlech
 • Hodnocení stylu jízdy řidiče
 • GSM lokalizace
 • Možnost měření a zobrazení napětí baterie a dalších veličin
 • Speciální stránka s on-line výpisem upozornění se zvukovým efektem
 • Zobrazení stání na místě
 • Monitorování překročení hranic
 • Zobrazení nejčastějších cílů
 • Vzdálené vyčítání dat z tachografu
 • Plánování tras
 • Možnost nahrávání dokumentů
 • Mapové podklady Google maps a mapy.cz
 • Podklady pro zemědělce LPIS
 • Napojení na pult centrální ochrany
 • Možnost nastavení účetní závěrky
 • Čtení dat z CAN
 • Členění automobilů do poboček
 • Možnost připojení externích zařízení (např.: palivová tyč, sonda pro měření okolního prostředí, ...)
 • Lokalizace do 16 jazyků