Upozornění

Systémová upozornění informují uživatele o různých typech událostí při provozu vozidla. Upozornění mohou být ukládána do databáze, zasílána pomocí SMS, e-mailu, mobilní či webové notifikace nebo zobrazena vyskakovacím alarmem se zvukovým signálem (vhodné pro operátory dispečerského střediska). Záznamy o generovaných upozorněních mohou být také využity například jako zdroj dat pro různé typy reportů.

Příklady některých užitečných typů upozornění

 • Termíny servisních prohlídek

 • Začátek a konec jízdy

 • Překročení maximální povolené rychlosti

 • Detekce náhlého úbytku paliva

 • Vstup, opuštění nebo průjezd definovanou oblastí

 • Překročení hranic různých států

 • Pohyb vozidla mimo povolený čas

 • Chyba autorizace řidiče

 • Přerušení komunikace s jednotkou

 • Nouzový stav posádky vozidla

 • Odpojení baterie vozidla

 • Agresivní akcelerace, zatáčení nebo brždění

 • Překročení hraničních hodnot teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení nebo atmosférického tlaku