Sledování stavebních a zemědělských strojů

U stavebních a zemědělských strojů kromě real-time sledování GPS polohy a automatického vytváření knihy jízd nabízíme i další funkce aplikace, které oceníte možná ještě více – identifikace řidiče, sledování odpracovaných motohodin, sledování stavu paliva (ochrana proti krádeži) a mnohé další.

Hlavní výhody

 • Automatické zpracování přehledné knihy jízd každého zapojeného vozidla Vás osvobodí od nutnosti vedení papírové evidence, s možností výstupů pro další zpracování (export do jiných aplikací, tisk). Tuto funkci ocení zejména řidiči, kteří se už nemusí zatěžovat administrativou. Díky systému se navíc vyvarují možných chyb při zadávání údajů. Samozřejmostí je možnost importu dat z platebních karet čerpacích stanic (CCS, ÖMV, Papoil, Benzina, Slovnaft, Shell,…).

 • Schopnost identifikovat řidiče před každou jízdou nabízí možnost sledovat jejich vytížení, dodržování maximální povolené rychlosti, doby a místa vykonávané práce a povinných přestávek.

 • Zaslání upozornění při provozu stroje mimo stanovenou oblast.

 • Sledování odpracovaných motohodin i v případě, kdy se vozidlo nepohybuje a má zapnutý motor. V porovnání s množstvím odvedené práce tak lze odhalit neefektivní práci obsluhy. Čidlo připojené na vstup jednotky umožní sledovat např. provoz čerpadla, dopravníku atd.

 • Možnost sledování stavu paliva v nádrži speciální sondou zvyšuje přesnost sledování spotřeby a umožňuje odhalení případné manipulace s množstvím paliva.

 • Zvýšené zabezpečení stroje se hodí zejména v případě jeho odcizení, kdy je možné na mapě velmi rychle určit jeho polohu, odposlouchávat hovory ve vozidle a v neposlední řadě zablokovat motor vozidla.

 • Statistiky nákladů na provoz vozidla umožňují snadnější vyhodnocení průměrné spotřeby vozidla, počtu najetých kilometrů, odpracovaných motohodin a celkové amortizace vozidla.

Přehled funkcí elektronické knihy jízd AutoGPS

 • Elektronická kniha jízd - historie pohybu vozidla
 • Zobrazení polohy vozidla v reálném čase (real-time sledování)
 • Velká škála upozornění (překročení rychlosti, úbytek paliva, upozornění vázaná k oblastem, události, ...)
 • Více než 100 reportů a tiskových sestav
 • Možnost zadání typu jízdy (soukromá / služební)
 • Identifikace řidiče pomocí dallas čipu
 • Žádosti o jízdu/rezervaci vozidla
 • Uživatelská definice geografických oblastí (se kterými lze dále pracovat v upozorněních)
 • Uživatelsky definované body na mapě (domov, práce, ...)
 • Zadávání stavu tachometru
 • Zadávání tankování
 • Výpočet spotřeby a nákladů
 • Možnost importu dat z tankovacích karet
 • Hlídání STK a servisních intervalů
 • Vedení výdajů a příjmů vozidla
 • Možnost zadávání závad na vozidlech
 • Hodnocení stylu jízdy řidiče
 • GSM lokalizace
 • Možnost měření a zobrazení napětí baterie a dalších veličin
 • Speciální stránka s on-line výpisem upozornění se zvukovým efektem
 • Zobrazení stání na místě
 • Monitorování překročení hranic
 • Zobrazení nejčastějších cílů
 • Vzdálené vyčítání dat z tachografu
 • Plánování tras
 • Možnost nahrávání dokumentů
 • Mapové podklady Google maps a mapy.cz
 • Podklady pro zemědělce LPIS
 • Napojení na pult centrální ochrany
 • Možnost nastavení účetní závěrky
 • Čtení dat z CAN
 • Členění automobilů do poboček
 • Možnost připojení externích zařízení (např.: palivová tyč, sonda pro měření okolního prostředí, ...)
 • Lokalizace do 16 jazyků