GPS sledování osob

Pro zvýšení bezpečnosti, především dětí a seniorů, umožňuje kniha jízd nejen sledování jejich pohybu na mapě, ale i přivolání pomoci v nouzových situacích. K tomu slouží speciální osobní GPS trackery s SOS tlačítky.

Hlavní výhody

 • Osobní GPS jednotky dovolují on-line sledování osob a rychlé určení jejich polohy v případě potřeby v reálném čase.

 • Možnost upozornění na mobilní telefon, tablet či PC v případě, že osoba opustí určenou oblast, do takovéto oblasti vstoupí nebo rychlost jejího pohybu překročí stanovenou mez.

 • Pomoc v nouzi znamená, že pouhým stiskem tlačítka na GPS jednotce je možné vyslat informaci o tísňovém stavu na určené telefonní číslo či aktivovat hlasové volání na toto číslo.

 • Dohled zaměstnanců, například příslušníků ostrahy objektů při provádění obchůzek, je s naší aplikací jednoduchý. S AutoGPS získáte rychlý real-time přehled o pohybu zaměstnanců. I v tomto případě pomohou upozornění, která dají vědět v případě překročení nastavených geo oblastí. Samozřejmostí je i možnost zpětného dohledání pohybu zaměstnance dle data a času.

 • Přehled o pohybu osob ale i zvířat poskytuje všechny možnosti vyhodnocování a statistik, které jsou k dispozici i pro sledování automobilů.

Přehled funkcí elektronické knihy jízd AutoGPS

 • Elektronická kniha jízd - historie pohybu vozidla
 • Zobrazení polohy vozidla v reálném čase (real-time sledování)
 • Velká škála upozornění (překročení rychlosti, úbytek paliva, upozornění vázaná k oblastem, události, ...)
 • Více než 100 reportů a tiskových sestav
 • Možnost zadání typu jízdy (soukromá / služební)
 • Identifikace řidiče pomocí dallas čipu
 • Žádosti o jízdu/rezervaci vozidla
 • Uživatelská definice geografických oblastí (se kterými lze dále pracovat v upozorněních)
 • Uživatelsky definované body na mapě (domov, práce, ...)
 • Zadávání stavu tachometru
 • Zadávání tankování
 • Výpočet spotřeby a nákladů
 • Možnost importu dat z tankovacích karet
 • Hlídání STK a servisních intervalů
 • Vedení výdajů a příjmů vozidla
 • Možnost zadávání závad na vozidlech
 • Hodnocení stylu jízdy řidiče
 • GSM lokalizace
 • Možnost měření a zobrazení napětí baterie a dalších veličin
 • Speciální stránka s on-line výpisem upozornění se zvukovým efektem
 • Zobrazení stání na místě
 • Monitorování překročení hranic
 • Zobrazení nejčastějších cílů
 • Vzdálené vyčítání dat z tachografu
 • Plánování tras
 • Možnost nahrávání dokumentů
 • Mapové podklady Google maps a mapy.cz
 • Podklady pro zemědělce LPIS
 • Napojení na pult centrální ochrany
 • Možnost nastavení účetní závěrky
 • Čtení dat z CAN
 • Členění automobilů do poboček
 • Možnost připojení externích zařízení (např.: palivová tyč, sonda pro měření okolního prostředí, ...)
 • Lokalizace do 16 jazyků