AutoGPS Truck

Aplikace pro komunikaci s řidičem

Do našeho portfolia jsme přidali novou aplikaci pro mobilní telefony, která je doplňkem uceleného systému AutoGPS pro správu vozového parku.

Jedná se o aplikaci zjednodušující komunikaci mezi dispečerem a „jednotkou“. Jednotkou proto, protože komunikace není vázána na určitého řidiče, ale na danou jednotku. Tato jednotka může být namontována v automobilu, kamionu nebo třeba stavebním stroji. K jednotce se přiřadí uživatel/řidič, který má v mobilu spuštěnou aplikaci.

Řidič a dispečer mezi sebou komunikují/chatují pomocí textových zpráv. U důležitých zpráv se může vyžadovat manuální potvrzení přečtení. Navíc je možné zadávat aktivity, které poté slouží k výslednému vyhodnocení pracovních postupů.

Příklad využití

Nejčastější je využití v autodopravě. Dispečer bere jednotky jako dopravní prostředky, které koordinuje a zadává jim informace například o nakládce a vykládce. Jednoduše na „jednotku“ pošle potřebné informace a uživatel, který je momentálně přihlášen jako řidič na ně může reagovat.

Pokud je vyžadováno, řidič během dne vypisuje i aktivity. Například „Nakládka 40 minut“ nebo „celní řízení 1,5 hodiny“ a podobně.

Výhodou je, že pokud se o jednotku/dopravní prostředek začne starat nový řidič, vidí kompletní historii celé komunikace. Dispečer má zase ucelený přehled nad všemi jednotkami a řidiči v jednom systému.

Zjednodušeně se jedná o interní komunikaci mezi správcem a zaměstnanci, kde je možné si předávat důležité informace, posílat fotografie nebo soubory. Navíc výsledkem zadávaní aktivit může být náhled na časový plán o využití automobilu nebo zaměstnance.