Nejčastější dotazy a odpovědi

 

Pokud máte dotaz, který jste zde nenašli, kontaktujte, prosím, naše obchodníky nebo technickou podporu 

 

 

Proč se nemohu přihlásit do Knihy jízd?

Nejčastější příčinou bývá špatně zadané přihlašovací jméno nebo heslo. Oba tyto údaje musí být zadány správně, včetně použití velkých či malých písmen.

 

Proč nevidím všechna vozidla naší firmy?

To, která vozidla ze skupiny uživatel vidí v Knize jízd, závisí na oprávnění tohoto uživatele, na tom, která vozidla má přiřazena. Změnu přiřazení vozidel jsou oprávněni provádět administrátoři skupin.

 

Proč nejsou vidět jízdy vozidla od určité doby?

Jednou z možných příčin je vyčerpání předplaceného kreditu vozidla. Po jeho vyčerpání jsou data z jednotek ještě určitý čas ukládána v Knize jízd, avšak uživatel k nim nemá přístup do zaplacení kreditu. Při jeho zaplacení se tak můžete k posledním datům ještě vrátit.

 

Proč nejsou vidět jízdy automobilu i když kredit není vyčerpán?

Možnou příčinou je i technická závada na GPS jednotce, případně jednotka není v síti GSM. V takovémto případě, prosím, kontaktujte linku technické pomoci.

 

Je možné ověřit, kde se automobil nacházel na jízdě v určitém čase?

Kniha jízd umožňuje zobrazení jízdy automobilu na mapě, ale i v textové podobě jako výpis jednotlivých bodů jízdy. Textový výpis obsahuje jak popis bodu, tak i přesný čas a je možné jej jedním kliknutím tlačítka myši zobrazit na mapě.

 

Spotřeba pohonných hmot vozidla, uváděná v Knize jízd, neodpovídá skutečnosti. Kde je chyba?

Pro správný výpočet spotřeby vozidla je potřebné minimálně 2x po sobě natankovat nádrž do 100% a v záznamech o tankování zaškrtnout volbu „Dotankováno do 100% nádrže“. Průměrná spotřeba se počítá statisticky za 3 měsíce. Po této době by měla být odchylka od skutečnosti minimální. Odlišuje-li se o více než 15%, systém to signalizuje blikáním červené ikony tankování. Důvodem odchylky může být jak krádež paliva, tak i chybné zadání údajů. Výpočet je rovněž ovlivňován provedenou korekcí tachometru v Knize jízd.

 

Je možné do Knihy jízd hromadně zavádět data z platebních karet čerpacích stanic?

Aplikace Kniha jízd samozřejmě dovoluje import dat z platebních karet více čerpacích stanic. V současnosti jsou to například karty CCS, ÖMV, Papoil, Benzina, Slovnaft, Shell,…

 

Lze data z Knihy jízd exportovat do jiných programových aplikací?

I to je možné. V současnosti je podporován export dat např. do systémů Helios, Softip, ABRA Gx, Autopark, Autoplan,…

 

Je možné zjistit aktuální polohu vozidla například po krádeži?

Zjištění aktuální polohy vozidla a její zobrazení na mapě je jednou ze základních vlastností Knihy jízd. V úvodní tabulce je přímo udávána poslední známá poloha vozidla. Tato data je možné aktualizovat a zjistit tak, s minimální časovou prodlevou, polohu vozidla zobrazenou na mapě.

 

Je možné používat Knihu jízd i pro jízdy v zahraničí?

Ano, je to možné. Je však třeba včas vyřešit otázku roamingu v GSM síti. Používá-li GPS jednotka SIM kartu portálu, není standardně roaming povolen. Je-li majitelem SIM provozovatel vozidla, musí si tuto službu dojednat s provozovatelem sítě. Ale i pokud není roaming povolen, data jsou ukládána ve vnitřní paměti jednotky a po přihlášení se do domovské GSM sítě jsou přenesena do Knihy jízd.