Vyvinuli jsme unikátní sondu na měření okolního prostředí. Tato EMM sonda se připojí k osobnímu GPS trackeru GL 200 / GL 300, který se poté používá jako komunikační terminál. Naměřené hodnoty jsou přenášeny v reálném čase na servery AutoGPS a zobrazí uživateli naměřená data prostřednictvím interaktivních grafů. V nastavení systému AutoGPS lze nastavit odesílání upozornění při překročení krajních mezí dané veličiny a lze sestavit celkový report za dané období.

 

Tato unikátní sonda je ideálním řešením při přepravě drahých, citlivých zařízení a jiného náchylného zboží, u kterého je potřeba neustálá kontrola a upozornění při změně podmínek (chemikálie, elektronika, lidské orgány, zvířata aj.).

 

 

Náš systém Auto-GPS po přijetí dat z trackeru, na který je sonda připojena, okamžitě data zpracuje a zobrazí v přehledných denních, týdenních nebo měsíčních grafech. Lze nastavit zasílání varovných zpráv při překročení některé z nastavených mezních hodnot.

 

 

Sledované veličiny:

 

  • teplota
  • intenzita světla
  • vlhkost
  • tlak vzduchu
  • nárazy
  • podporuje Pt100
  • 3D orientace

 

Ukázka grafu naměřených veličin sondou EMM ZDE

 

Ukázka výsledného reportu: